خدمات لیزر

صدرمتال با سابقه چندین سال کار با مراکز برش لیزری ورق امکان این را دارد که ورق های سیاه و روغنی و گالوانیزه بدون هرگونه زنگ زدگی و تاب مخصوص لیزر برای مشتریان ارسال کند،

جهت سفارش با شماره های 66672969 و 66672970 تماس بگیرید یا صورت خود را برای شماره 09121677051 تلگرام کنید.