کروم معمولی

کلیه کروم های معمولی تولید ایران و استاندارد F7 را دارا میباشند

قطرقیمت
Ø14موجود
Ø15موجود
Ø18موجود
Ø20موجود
Ø25موجود
Ø30با تایید
Ø35موجود
Ø40موجود
Ø45با تایید
Ø50موجود

 

 

برای سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

021-66675912

021-66675932

021-66672884

021-66672970