اسرار کنترل دائمى تورم در ایران

  • کنترل و مدیریت دائمى سطح عمومى قیمتهاى کالاها و خدمات از افتخارات برجسته علم اقتصاد به شمار مى آید. ولى در کشور ما دیرى نخواهد پایید که موج تورمى مجددا اقتصاد ایران را در نوردد و غول در شیشه بار دیگر بیرون جهد. به راستى چه باید کرد تا همچون بسیارى کشورهاى پیشرفته و در حال توسعه براى همیشه با این معضل مزمن خداحافظى کنیم؟ اشکال در فهم عمومى ما از مکانیسم هاى ایجاد تورم است.☄نخست به سه علت لازم براى تورم بپردازیم: (١) #کسرى_بودجه دولت اگر از سوى بانک مرکزى پوشش یابد (٢) #کسرى_ذخایر_بانکها نزد بانک مرکزى اگر از سوى بانک مرکزى تامین شود (٣) #افزایش_ذخایر_خارجى بانک مرکزى ناشى از مازاد ارزى دولت و کمبود بودجه ریالى. پر واضح است که نحوه تعامل دولت و بانک مرکزى بر هر سه عامل موثر است. تعارض منافع و رقابت این دو نهاد حکومتى سعادت ملت و کاهش تورم را در پى دارد و به عکس همراهى و ائتلاف و اتحاد این دو به فاجعه ابرتورم مى انجامد. پس تا زمانى که ریاست بانک مرکزى مطیع و خانه زاد ریاست دولت باشد کنترل تورم رویایى بیش نخواهد بود. #استقلال_بانک_مرکزى

    ☄و اما اگر هر سه عامل فوق نیز فراهم باشند چه بسا تورم بروز و ظهور نیابد؛ چرا که تا #انتظارات_تورمى شکل نگیرد #مهاجرت_نقدینگى به بازار کالا و خدمات رخ نخواهد داد و بازار هاى دارایى مانند بازارهاى مستغلات، اوراق بهادار، سهام، ارز و حتى سپرده هاى هزینه زاى بانک ها ممکن است دچار #حباب هاى قیمتى شوند. نکته مهم اینکه #نقدینگى به بازار کالا و خدمات حمله نمى کند مگر آنکه هیچ یک از بازارهاى دارایى بازده لازم را به سرمایه گذار ندهد. پس #انتظارات تورمى به همراه رکود در تمامى بازارهاى دارایى شرط کافى براى تورم است.

    ☄پس هر دو گروه اقتصادانان کشور برخى از علل را مى بینند و چشم بر سایر اسباب بسته اند: #نهادگرایان فقط به انتظارات چسبیده اند و اقتصاددانان نزدیک به قدرت رشد نقدینگى را مهم مى دانند.

    در نگاشت بعد تک تک عوامل لازم و کافى تورم را بررسى کرده و راهکارهاى مربوط را ارائه خواهم کرد.

    نیک گفتار

منبع:ایفنا