صادرکننده های ورق سی آی اس به بازار داخلی رفتند

بازار صادرات ورق گرم سی آی اس در سکوت است و فعالیت چندانی نداشته است چرا که عرضه کننده ها در بازار داخلی فعال هستند. متوسط قیمت ورق گرم 5 دلار بالا رفته 400 تا 415 دلار هر تن فوب ثبت شده است. فعلا عرضه صادراتی ندارند و همه تولید خود را در بازار داخلی پیشنهاد می دهند.

به گزارش فولاد ایران،  ورق سرد صادراتی سی آی اس نیز از 455 تا 465 دلار به 465 تا 475 دلار هر تن سی اف آر رسیده است.

منبع: metal bulletin
ترجمه: م. تابان شمال