قیمت قراضه در شرق آسیا

– قیمت قراضه کانتینری در شرق آسیا هفته گذشته با توجه به رونق بازارهای جهانی قراضه رشد داشت. خریدارها به تدریج از تعطیلات سال نو قمری باز می گردند و رکود هفته قبل رو به اتمام است. خبرها در مورد اعمال تعرفه های وارداتی در امریکا قیمت قراضه این کشور را بالاتر برده و در ترکیه هم خریدارها افزایش قیمت ها را پذیرفته اند. به گزارش فولاد ایران در تایوان قیمت قراضه وارداتی کانتینری خلوص20-80 معادل 335 تا 337 دلار هر تن سی اف آر است که 10 تا 13 دلار هر تن نسبت به قبل از تعطیلات رشد داشته است.
کره جنوبی نیز اخیرا قیمت درخواستی خرید قراضه از ژاپنرا 14 دلار بالا برده است. بدین ترتیب میانگین قیمت قراضه کانتینری وارداتی در شرق آسیا 336 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده که 11 دلار هر تن رشد هفتگی داشت.

منبع: platts